1967   1969    All Independents teams 

Houston (6-2-2) 1968/09/14 Houston 54 - Tulane 7 1968/09/21 Houston 20 - Texas 20 1968/10/04 Houston 71 - Cincinnati 33 1968/10/12 Oklahoma St 21 - Houston 17 1968/10/26 Houston 29 - Mississippi 7 1968/11/02 Houston 10 - Georgia 10 1968/11/09 Houston 27 - Memphis 7 1968/11/16 Houston 77 - Idaho 3 1968/11/23 Houston 100 - Tulsa 6 1968/11/29 Florida St 40 - Houston 20

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 5 Georgia 1.563 8 1 2 0.692 -0.049 58.8 54.0 7 Texas 1.422 9 1 1 0.743 -0.282 51.8 55.5 16 Mississippi 1.125 7 3 1 0.727 -0.343 59.9 55.9 26 Florida St 0.835 8 3 0 0.376 -0.359 47.7 52.0 36 Memphis 0.614 6 4 0 0.430 -0.522 56.0 50.3 37 Houston 0.603 6 2 2 0.469 -0.676 54.6 55.4 55 Cincinnati 0.204 5 4 1 0.422 -0.870 55.7 45.8 63 Oklahoma St -0.183 3 7 0 0.225 -0.826 64.3 52.8 87 Tulsa -0.934 3 7 0 0.100 -1.345 55.7 49.3 97 Tulane -1.388 2 8 0 0.132 -1.823 54.8 47.2 112 Idaho -2.852 5 5 0 0.208 -2.760 44.5 50.6

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net