1987   1989    All Southwest teams 

Houston (9-3) 1988/09/10 Houston 60 - Louisiana Tech 0 1988/09/17 Houston 31 - Missouri 7 1988/10/01 Houston 27 - Baylor 24 1988/10/08 Texas AM 30 - Houston 16 1988/10/15 Houston 82 - Tulsa 28 1988/10/22 Arkansas 26 - Houston 21 1988/10/29 Houston 40 - TCU 12 1988/11/05 Houston 66 - Texas 15 1988/11/12 Houston 34 - Wyoming 10 1988/11/19 Houston 30 - Texas Tech 29 1988/11/26 Houston 45 - Rice 14 1988/12/25 Washington St 24 - Houston 22 !! Aloha Bowl !!

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 6 Wyoming 1.552 11 2 0 0.706 -0.078 51.7 49.7 11 Arkansas 1.389 10 2 0 0.503 -0.033 49.2 53.3 17 Houston 1.016 9 3 0 0.426 -0.246 48.4 53.7 21 Washington St 0.921 9 3 0 0.690 -0.609 52.6 54.7 26 Texas AM 0.791 7 5 0 0.339 -0.222 57.3 51.3 54 Tulsa 0.073 4 7 0 0.057 -0.443 56.1 48.9 58 Missouri -0.052 3 7 1 0.045 -0.514 59.0 50.2 62 Texas Tech -0.214 5 6 0 0.176 -0.481 55.0 52.0 64 Baylor -0.264 6 5 0 0.101 -0.935 42.6 52.1 70 Texas -0.457 4 7 0 0.053 -0.889 52.2 51.4 71 TCU -0.479 4 7 0 0.068 -1.003 49.6 51.5 87 Louisiana Tech -1.234 4 7 0 0.052 -1.111 57.8 52.5 98 Rice -2.011 0 11 0 0.000 -1.722 61.9 49.6

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net