1990   1992    All Southwest teams 

Houston (4-7) 1991/08/31 Houston 73 - Louisiana Tech 3 1991/09/12 Miami FL 40 - Houston 10 1991/09/21 Illinois 51 - Houston 10 1991/10/05 Baylor 38 - Houston 21 1991/10/12 Arkansas 29 - Houston 17 1991/10/19 Houston 49 - SMU 20 1991/10/26 Texas AM 27 - Houston 18 1991/11/09 Houston 23 - Texas 14 1991/11/16 Houston 41 - Rice 21 1991/11/23 TCU 49 - Houston 45 1991/11/30 Texas Tech 52 - Houston 46

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 1 Miami FL 2.164 12 0 0 1.073 -0.000 54.0 55.3 9 Texas AM 1.473 10 2 0 0.608 -0.052 50.4 50.6 35 Baylor 0.497 8 4 0 0.434 -0.686 48.5 50.2 42 TCU 0.373 7 4 0 0.251 -0.600 42.3 51.4 44 Arkansas 0.292 6 6 0 0.230 -0.525 54.1 49.6 45 Louisiana Tech 0.259 8 1 2 0.101 -0.597 25.6 53.1 58 Houston -0.158 4 7 0 0.190 -0.807 57.7 48.1 61 Texas -0.212 5 6 0 0.397 -1.156 52.4 49.9 62 Illinois -0.226 6 6 0 0.508 -1.321 52.6 51.9 64 Texas Tech -0.312 6 5 0 0.284 -1.227 43.5 50.5 86 Rice -1.211 4 7 0 0.158 -1.818 43.5 51.1 98 SMU -1.820 1 10 0 0.003 -2.006 52.4 49.2

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net