1961   1963    All Big 8 teams 

Kansas_St (0-10) 1962/09/22 Indiana 21 - Kansas St 0 1962/09/29 Colorado 6 - Kansas St 0 1962/10/06 Washington 41 - Kansas St 0 1962/10/13 Missouri 32 - Kansas St 0 1962/10/20 Nebraska 26 - Kansas St 6 1962/10/27 Oklahoma 47 - Kansas St 0 1962/11/03 Kansas 38 - Kansas St 0 1962/11/10 Arizona 14 - Kansas St 13 1962/11/17 Iowa St 28 - Kansas St 14 1962/11/24 Oklahoma St 30 - Kansas St 6

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 10 Washington 1.332 7 1 2 0.456 -0.028 48.5 55.3 12 Missouri 1.265 8 1 2 0.469 -0.115 47.7 54.5 20 Oklahoma 1.139 8 3 0 0.597 -0.284 56.3 51.7 22 Nebraska 1.100 9 2 0 0.399 -0.174 46.0 54.2 38 Kansas 0.552 6 3 1 0.117 -0.312 42.9 54.7 49 Iowa St 0.275 5 5 0 0.202 -0.464 58.0 50.6 58 Oklahoma St 0.004 4 6 0 0.180 -0.681 55.5 49.5 77 Indiana -0.509 3 6 0 0.088 -1.043 49.4 52.4 78 Arizona -0.512 5 5 0 0.330 -1.440 51.1 47.6 103 Colorado -1.662 2 8 0 0.098 -2.060 49.5 50.6 113 Kansas St -2.328 0 10 0 0.000 -2.436 57.5 50.5

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net