1961   1963    All Independents teams 

Miami_FL (7-4) 1962/09/15 Miami FL 23 - Pittsburgh 14 1962/09/29 Miami FL 21 - TCU 20 1962/10/05 Miami FL 7 - Florida St 6 1962/10/13 LSU 17 - Miami FL 3 1962/10/19 Miami FL 28 - Maryland 24 1962/10/27 Miami FL 21 - Air Force 3 1962/11/02 Miami FL 25 - Kentucky 17 1962/11/10 Alabama 36 - Miami FL 3 1962/11/23 Northwestern 29 - Miami FL 7 1962/12/01 Miami FL 17 - Florida 15 1962/12/15 Nebraska 36 - Miami FL 34 !! Gotham Bowl !!

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 4 LSU 1.682 9 1 1 0.721 -0.002 52.7 56.2 5 Alabama 1.492 10 1 0 0.608 -0.119 45.9 57.4 8 Northwestern 1.360 7 2 0 0.720 -0.259 54.7 54.7 15 Miami FL 1.203 7 4 0 0.580 -0.119 65.2 50.7 22 Nebraska 1.100 9 2 0 0.399 -0.174 46.0 54.2 27 Florida 0.834 7 4 0 0.411 -0.317 56.7 56.0 34 TCU 0.680 6 4 0 0.228 -0.252 51.9 52.1 40 Maryland 0.524 6 4 0 0.186 -0.360 47.5 50.7 42 Florida St 0.424 4 3 3 0.232 -0.466 53.1 54.6 54 Pittsburgh 0.177 5 5 0 0.291 -0.722 52.9 55.3 55 Kentucky 0.119 3 5 2 0.057 -0.444 53.1 52.4 74 Air Force -0.457 5 5 0 0.195 -1.248 43.6 53.4

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net