1977   1979    All PAC 10 teams 

Arizona (5-6) 1978/09/09 Arizona 31 - Kansas St 0 1978/09/16 Arizona 21 - Oregon St 7 1978/09/23 Texas Tech 41 - Arizona 26 1978/09/30 Arizona 23 - Iowa 3 1978/10/07 Michigan 21 - Arizona 17 1978/10/14 California 33 - Arizona 20 1978/10/27 UCLA 24 - Arizona 14 1978/11/04 Washington 31 - Arizona 21 1978/11/11 Arizona 24 - Oregon 3 1978/11/18 Arizona 31 - Washington St 24 1978/11/25 Arizona St 18 - Arizona 17

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 9 Michigan 1.401 10 2 0 0.558 -0.078 51.5 53.3 27 Texas Tech 0.880 7 4 0 0.396 -0.252 55.5 54.1 33 Arizona St 0.682 9 3 0 0.584 -0.737 47.8 54.9 35 Washington 0.631 7 4 0 0.379 -0.482 52.8 55.5 37 California 0.592 6 5 0 0.269 -0.322 54.3 54.1 41 UCLA 0.482 8 3 1 0.524 -0.838 49.6 54.4 66 Arizona -0.040 5 6 0 0.102 -0.691 50.0 53.4 70 Kansas St -0.125 4 7 0 0.124 -0.709 55.6 51.3 79 Oregon St -0.438 3 7 1 0.195 -1.052 57.9 52.2 102 Iowa -1.084 2 9 0 0.037 -1.398 56.5 48.3 110 Washington St -1.328 3 7 1 0.387 -2.044 52.8 51.3 111 Oregon -1.330 2 9 0 0.040 -1.649 54.0 52.3

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net