1990   1992    All Big 8 teams 

Kansas_St (7-4) ** - Non division 1A team 1991/09/07 Kansas St 26 - **Indiana St 25 1991/09/14 Kansas St 41 - **Idaho St 7 1991/09/21 Kansas St 34 - Northern Illinois 17 1991/09/28 Washington 56 - Kansas St 3 1991/10/12 Kansas St 16 - Kansas 12 1991/10/19 Nebraska 38 - Kansas St 31 1991/10/26 Colorado 10 - Kansas St 0 1991/11/02 Oklahoma 28 - Kansas St 7 1991/11/09 Kansas St 37 - Iowa St 7 1991/11/16 Kansas St 32 - Missouri 0 1991/11/23 Kansas St 36 - Oklahoma St 26

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 2 Washington 2.090 12 0 0 1.002 -0.000 51.1 55.3 14 Nebraska 1.380 9 2 1 0.518 -0.019 54.5 52.4 23 Colorado 0.946 8 3 1 0.359 -0.208 50.8 53.5 28 Oklahoma 0.761 9 3 0 0.412 -0.447 47.9 53.6 34 Kansas St 0.540 7 4 0 0.154 -0.231 51.5 53.9 41 Kansas 0.384 6 5 0 0.307 -0.561 51.3 50.8 71 Iowa St -0.571 3 7 1 0.067 -0.968 54.1 50.7 76 Missouri -0.795 3 7 1 0.134 -1.344 54.1 52.4 84 Oklahoma St -1.088 0 10 1 0.002 -1.239 63.6 50.3 95 Northern Illinois -1.597 2 9 0 0.000 -1.776 58.5 46.0

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net