1993   1995    All Southwest teams 

Houston (1-10) 1994/09/01 Kansas 35 - Houston 13 1994/09/10 Louisiana Tech 32 - Houston 7 1994/09/17 Missouri 16 - Houston 0 1994/09/24 Ohio St 52 - Houston 0 1994/10/08 Texas AM 38 - Houston 7 1994/10/15 Houston 39 - SMU 33 1994/10/22 TCU 31 - Houston 10 1994/10/29 Baylor 52 - Houston 13 1994/11/12 Texas 48 - Houston 13 1994/11/19 Texas Tech 34 - Houston 0 1994/11/26 Rice 31 - Houston 13

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 3 Texas AM 1.855 10 0 1 0.812 -0.000 45.2 52.1 17 Ohio St 1.042 9 4 0 0.450 -0.184 54.3 54.0 20 Texas 0.885 8 4 0 0.467 -0.333 52.2 50.5 37 TCU 0.459 7 5 0 0.213 -0.419 48.5 49.6 43 Baylor 0.339 7 5 0 0.172 -0.497 46.7 50.3 46 Texas Tech 0.302 6 6 0 0.326 -0.613 56.5 50.2 47 Kansas 0.277 6 5 0 0.105 -0.407 50.9 53.6 76 Missouri -0.624 3 8 1 0.011 -1.011 48.9 52.7 80 Rice -0.682 5 6 0 0.208 -1.431 43.1 51.5 98 Houston -2.074 1 10 0 0.003 -2.259 51.2 49.2 100 SMU -2.144 1 9 1 0.090 -2.462 52.4 49.6 101 Louisiana Tech -2.185 3 8 0 0.003 -2.452 40.0 49.0

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net