1994   1996    All Southwest teams 

Houston (2-9) 1995/09/02 Florida 45 - Houston 21 1995/09/09 Louisiana Tech 19 - Houston 7 1995/09/16 USC 45 - Houston 10 1995/09/23 Kansas 20 - Houston 13 1995/10/07 TCU 31 - Houston 21 1995/10/14 Baylor 47 - Houston 7 1995/10/21 Houston 38 - SMU 15 1995/10/28 Texas AM 31 - Houston 7 1995/11/11 Texas 52 - Houston 20 1995/11/25 Texas Tech 38 - Houston 26 1995/12/02 Houston 18 - Rice 17

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 2 Florida 1.908 12 1 0 0.900 -0.000 54.7 55.1 9 Kansas 1.479 10 2 0 0.570 -0.014 51.1 56.2 12 Texas 1.366 10 2 1 0.566 -0.086 49.7 52.0 13 Texas AM 1.139 9 3 0 0.481 -0.142 53.1 51.5 15 USC 1.104 9 2 1 0.460 -0.231 46.7 54.3 20 Texas Tech 1.025 9 3 0 0.397 -0.205 47.4 51.3 46 Baylor 0.379 7 4 0 0.318 -0.663 44.6 51.8 47 TCU 0.368 6 5 0 0.072 -0.338 45.6 51.9 66 Houston -0.486 2 9 0 0.013 -0.782 62.9 48.5 95 Louisiana Tech -1.535 5 6 0 0.174 -2.242 37.2 49.3 96 Rice -1.540 2 8 1 0.016 -1.871 47.1 48.9 102 SMU -2.311 1 10 0 0.114 -2.611 53.6 51.0

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net