2003   2005    All MAC teams 

Akron (6-5) 2004/09/04 Penn St 48 - Akron 10 2004/09/11 Middle Tennessee St 31 - Akron 24 2004/09/18 Virginia 51 - Akron 0 2004/09/23 Akron 24 - Kent 19 2004/10/02 Northern Illinois 49 - Akron 19 2004/10/09 Akron 44 - Buffalo 21 2004/10/16 Akron 26 - Central Florida 21 2004/10/23 Akron 35 - Ball St 23 2004/11/05 Akron 31 - Marshall 28 2004/11/13 Akron 31 - Ohio 19 2004/11/20 Miami OH 37 - Akron 27

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L GWF BLF OW% OOW% 19 Virginia 0.962 8 4 0.445 -0.239 53.0 53.7 33 Northern Illinois 0.612 9 3 0.400 -0.571 40.8 46.1 49 Miami OH 0.208 8 5 0.254 -0.685 44.9 46.5 54 Marshall 0.058 6 6 0.153 -0.673 45.5 47.4 66 Akron -0.198 6 5 0.150 -0.971 40.5 45.8 75 Penn St -0.297 4 7 0.136 -0.890 53.5 49.9 89 Ohio -0.963 4 7 0.026 -1.354 45.1 45.8 91 Kent -1.002 5 6 0.072 -1.535 41.3 45.6 97 Middle Tennessee St -1.250 5 6 0.229 -1.666 40.6 46.4 103 Ball St -1.433 2 9 0.000 -1.699 47.9 45.0 113 Buffalo -2.323 2 9 0.014 -2.597 41.7 44.4 117 Central Florida -3.088 0 11 0.000 -3.172 47.5 45.0

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net