2011   2013    All MAC teams 

Akron (1-11) ** - Non division 1A team 2012/08/30 Central Florida 56 - Akron 14 2012/09/08 Florida Intl 41 - Akron 38 OT 2012/09/15 Akron 66 - **Morgan St 6 2012/09/22 Tennessee 47 - Akron 26 2012/09/29 Miami OH 56 - Akron 49 2012/10/06 Bowling Green 24 - Akron 10 2012/10/13 Ohio 34 - Akron 28 2012/10/20 Northern Illinois 37 - Akron 7 2012/10/27 Central Michigan 35 - Akron 14 2012/11/03 Kent 35 - Akron 24 2012/11/10 Massachusetts 22 - Akron 14 2012/11/20 Toledo 35 - Akron 23

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L GWF BLF OW% OOW% 22 Northern Illinois 0.789 12 2 0.359 -0.480 37.7 50.9 30 Toledo 0.541 9 4 0.308 -0.295 50.0 48.7 32 Central Florida 0.501 10 4 0.318 -0.456 44.6 49.3 43 Kent 0.147 11 3 0.426 -1.025 43.7 50.0 51 Bowling Green -0.021 8 5 0.119 -0.483 44.3 52.2 53 Ohio -0.124 9 4 0.215 -0.859 39.0 49.2 70 Tennessee -0.779 5 7 0.095 -0.751 56.5 53.9 72 Central Michigan -0.910 7 6 0.085 -1.152 42.3 50.6 79 Miami OH -1.411 4 8 0.113 -1.195 56.8 45.9 93 Florida Intl -1.761 3 9 0.012 -1.404 50.0 47.1 122 Massachusetts -4.181 1 11 0.000 -3.442 46.1 47.9 123 Akron -4.187 1 11 0.000 -3.254 53.0 46.2

Last updated: October 3, 2013
Copyright © 2002-2022 - mcubed.net