1974   1976    All Independents teams 

Miami_FL (2-8) 1975/09/20 Georgia Tech 38 - Miami FL 23 1975/09/26 Oklahoma 20 - Miami FL 17 1975/10/04 Nebraska 31 - Miami FL 16 1975/10/10 Colorado 23 - Miami FL 10 1975/10/17 Miami FL 24 - Houston 20 1975/11/01 Boston College 21 - Miami FL 7 1975/11/07 Navy 17 - Miami FL 16 1975/11/15 Miami FL 24 - Florida St 22 1975/11/22 Notre Dame 32 - Miami FL 9 1975/11/29 Florida 15 - Miami FL 11

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 1 Oklahoma 1.915 11 1 0 1.073 -0.169 56.9 56.3 8 Nebraska 1.453 10 2 0 0.537 -0.007 50.4 57.0 13 Colorado 1.318 9 3 0 0.536 -0.060 54.5 55.1 26 Florida 0.962 9 3 0 0.372 -0.244 47.8 53.4 28 Notre Dame 0.916 8 3 0 0.454 -0.356 47.5 52.0 55 Navy 0.318 7 4 0 0.236 -0.591 44.0 53.7 60 Georgia Tech 0.202 7 4 0 0.252 -0.772 43.2 50.8 61 Boston College 0.187 7 4 0 0.251 -0.736 45.0 52.4 80 Miami FL -0.296 2 8 0 0.039 -0.647 64.0 48.2 102 Florida St -1.389 3 8 0 0.076 -1.825 46.6 49.9 123 Houston -2.524 2 8 0 0.103 -2.919 42.6 49.0

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net