1969   1971    All Big 8 teams 

Kansas (5-6) 1970/09/12 Kansas 48 - Washington St 31 1970/09/19 Texas Tech 23 - Kansas 0 1970/09/26 Kansas 31 - Syracuse 14 1970/10/03 Kansas 49 - New Mexico 23 1970/10/10 Kansas 21 - Kansas St 15 1970/10/17 Nebraska 41 - Kansas 20 1970/10/24 Kansas 24 - Iowa St 10 1970/10/31 Oklahoma St 19 - Kansas 7 1970/11/07 Colorado 45 - Kansas 29 1970/11/14 Oklahoma 28 - Kansas 24 1970/11/21 Missouri 28 - Kansas 17

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 2 Nebraska 1.825 11 0 1 0.791 -0.012 48.9 57.2 18 Oklahoma 0.885 7 4 1 0.445 -0.278 56.0 55.7 19 Texas Tech 0.844 8 4 0 0.344 -0.254 51.2 53.9 29 New Mexico 0.622 7 3 0 0.291 -0.464 42.6 53.1 38 Colorado 0.504 6 5 0 0.531 -0.672 56.1 53.7 45 Kansas St 0.412 6 5 0 0.471 -0.704 56.6 53.1 59 Missouri 0.191 5 6 0 0.243 -0.608 56.5 54.7 64 Syracuse 0.043 6 4 0 0.263 -0.914 42.0 52.1 66 Iowa St 0.015 5 6 0 0.593 -1.133 58.7 52.3 70 Kansas -0.096 5 6 0 0.388 -1.036 54.9 53.5 71 Oklahoma St -0.176 4 7 0 0.338 -0.981 59.4 53.6 104 Washington St -1.728 1 10 0 0.010 -1.930 58.3 52.5

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net