1971   1973    All Big 8 teams 

Kansas (4-7) 1972/09/09 Washington St 18 - Kansas 17 1972/09/23 Kansas 52 - Wyoming 14 1972/09/30 Florida St 44 - Kansas 22 1972/10/07 Kansas 34 - Minnesota 28 1972/10/14 Kansas St 20 - Kansas 19 1972/10/21 Nebraska 56 - Kansas 0 1972/10/28 Iowa St 34 - Kansas 8 1972/11/04 Kansas 13 - Oklahoma St 10 1972/11/11 Colorado 33 - Kansas 8 1972/11/18 Oklahoma 31 - Kansas 7 1972/11/25 Kansas 28 - Missouri 17

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 4 Oklahoma 1.966 11 1 0 1.057 -0.100 56.6 55.0 9 Nebraska 1.492 9 2 1 0.666 -0.057 53.4 55.3 23 Colorado 0.863 8 4 0 0.518 -0.411 51.5 55.2 34 Washington St 0.603 7 4 0 0.409 -0.538 50.0 54.6 43 Missouri 0.267 6 6 0 0.369 -0.694 56.2 54.2 44 Oklahoma St 0.261 6 5 0 0.392 -0.776 54.1 54.1 51 Florida St 0.153 7 4 0 0.212 -0.783 41.1 54.6 53 Iowa St 0.134 5 6 1 0.179 -0.593 54.7 52.9 67 Kansas St -0.327 3 8 0 0.284 -0.986 62.1 51.2 70 Minnesota -0.354 4 7 0 0.135 -0.948 54.1 50.6 73 Kansas -0.373 4 7 0 0.251 -1.087 56.0 53.0 105 Wyoming -1.630 4 7 0 0.280 -2.279 46.7 46.8

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net