1973   1975    All Big 8 teams 

Kansas (4-7) 1974/09/14 Kansas 14 - Washington St 7 1974/09/21 Tennessee 17 - Kansas 3 1974/09/28 Kansas 40 - Florida St 9 1974/10/05 Kansas 28 - Texas AM 10 1974/10/12 Kansas 20 - Kansas St 13 1974/10/19 Nebraska 56 - Kansas 0 1974/10/26 Iowa St 22 - Kansas 6 1974/11/02 Oklahoma St 24 - Kansas 13 1974/11/09 Colorado 17 - Kansas 16 1974/11/16 Oklahoma 45 - Kansas 14 1974/11/23 Missouri 27 - Kansas 3

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 1 Oklahoma 2.117 11 0 0 1.020 -0.000 51.6 54.9 11 Tennessee 1.239 7 3 2 0.697 -0.220 62.1 52.3 13 Nebraska 1.132 9 3 0 0.470 -0.174 48.9 53.7 27 Missouri 0.763 7 4 0 0.635 -0.607 55.2 54.1 34 Texas AM 0.687 8 3 0 0.555 -0.689 49.2 54.4 39 Oklahoma St 0.559 7 5 0 0.402 -0.516 54.8 53.1 57 Colorado 0.236 5 6 0 0.302 -0.620 57.3 52.3 69 Iowa St -0.265 4 7 0 0.250 -0.978 56.8 52.2 70 Kansas St -0.286 4 7 0 0.277 -1.026 57.3 52.4 74 Kansas -0.410 4 7 0 0.167 -1.040 53.2 55.2 100 Florida St -1.335 1 10 0 0.097 -1.627 61.6 52.6 105 Washington St -1.524 2 9 0 0.009 -1.807 52.1 49.6

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net