1975   1977    All Big 8 teams 

Kansas (6-5) 1976/09/04 Kansas 28 - Oregon St 16 1976/09/11 Kansas 35 - Washington St 16 1976/09/18 Kansas 37 - Kentucky 16 1976/10/02 Kansas 34 - Wisconsin 24 1976/10/09 Oklahoma St 21 - Kansas 14 1976/10/16 Oklahoma 28 - Kansas 10 1976/10/23 Kansas 24 - Kansas St 14 1976/10/30 Nebraska 31 - Kansas 3 1976/11/06 Iowa St 31 - Kansas 17 1976/11/13 Colorado 40 - Kansas 17 1976/11/20 Kansas 41 - Missouri 14

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 7 Oklahoma 1.382 9 2 1 0.673 -0.173 52.9 55.0 16 Kentucky 1.180 8 4 0 0.610 -0.189 58.8 52.1 19 Oklahoma St 1.159 9 3 0 0.739 -0.421 55.1 53.7 22 Nebraska 1.074 9 3 1 0.558 -0.297 51.7 55.2 23 Iowa St 1.071 8 3 0 0.494 -0.246 51.2 53.9 24 Colorado 1.043 8 4 0 0.615 -0.332 56.2 55.7 28 Missouri 0.913 6 5 0 0.980 -0.722 66.3 53.8 40 Kansas 0.480 6 5 0 0.258 -0.423 53.2 55.7 89 Wisconsin -0.525 5 6 0 0.196 -1.197 49.1 52.3 103 Kansas St -0.910 1 10 0 0.199 -1.308 66.4 51.7 110 Washington St -1.243 3 8 0 0.054 -1.575 52.2 50.9 124 Oregon St -1.873 2 10 0 0.083 -2.209 52.3 51.1

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net