1977   1979    All Big 8 teams 

Kansas (1-10) 1978/09/09 Texas AM 37 - Kansas 10 1978/09/16 Washington 31 - Kansas 2 1978/09/23 Kansas 28 - UCLA 24 1978/09/30 Miami FL 38 - Kansas 6 1978/10/07 Colorado 17 - Kansas 7 1978/10/14 Oklahoma 17 - Kansas 16 1978/10/21 Oklahoma St 21 - Kansas 7 1978/10/28 Iowa St 13 - Kansas 7 1978/11/04 Nebraska 63 - Kansas 21 1978/11/11 Missouri 48 - Kansas 0 1978/11/18 Kansas St 36 - Kansas 20

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 5 Oklahoma 1.811 11 1 0 0.857 -0.052 50.0 56.2 7 Nebraska 1.469 9 3 0 0.711 -0.085 57.7 53.8 24 Missouri 0.993 8 4 0 0.643 -0.409 55.8 55.0 31 Iowa St 0.723 8 4 0 0.217 -0.244 45.6 54.1 35 Washington 0.631 7 4 0 0.379 -0.482 52.8 55.5 39 Texas AM 0.501 8 4 0 0.263 -0.510 43.7 54.6 41 UCLA 0.482 8 3 1 0.524 -0.838 49.6 54.4 59 Miami FL 0.065 6 5 0 0.296 -0.869 48.3 53.7 62 Colorado 0.031 6 5 0 0.244 -0.850 46.3 54.2 70 Kansas St -0.125 4 7 0 0.124 -0.709 55.6 51.3 77 Oklahoma St -0.374 3 8 0 0.206 -0.955 61.2 51.5 115 Kansas -1.420 1 10 0 0.145 -1.759 61.8 51.5

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net