1976   1978    All Big 8 teams 

Kansas (3-7-1) 1977/09/10 Texas AM 28 - Kansas 14 1977/09/17 UCLA 17 - Kansas 7 1977/09/24 Kansas 14 - Washington St 12 1977/10/01 Oklahoma 24 - Kansas 9 1977/10/08 Miami FL 14 - Kansas 7 1977/10/15 Colorado 17 - Kansas 17 1977/10/22 Oklahoma St 21 - Kansas 0 1977/10/29 Iowa St 41 - Kansas 3 1977/11/05 Kansas 29 - Kansas St 21 1977/11/12 Nebraska 52 - Kansas 7 1977/11/19 Kansas 24 - Missouri 22

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 8 Oklahoma 1.506 10 2 0 0.598 -0.013 52.9 52.7 14 Nebraska 1.231 9 3 0 0.699 -0.307 53.7 53.4 23 Colorado 0.986 7 3 1 0.588 -0.378 51.6 52.5 27 Texas AM 0.940 8 4 0 0.302 -0.117 52.2 53.7 38 UCLA 0.630 7 4 0 0.423 -0.522 49.6 53.3 44 Iowa St 0.461 8 4 0 0.382 -0.627 48.4 53.1 57 Washington St 0.167 6 5 0 0.450 -0.865 55.3 52.1 71 Oklahoma St -0.080 4 7 0 0.051 -0.591 53.6 52.8 93 Missouri -0.516 4 7 0 0.309 -1.285 55.2 51.9 100 Kansas -0.763 3 7 1 0.131 -1.310 53.3 54.0 101 Miami FL -0.782 3 8 0 0.298 -1.456 62.4 51.4 118 Kansas St -1.394 1 10 0 0.068 -1.653 59.7 50.8

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net