1989   1991    All Big 8 teams 

Kansas (3-7-1) 1990/09/01 Virginia 59 - Kansas 10 1990/09/08 Kansas 38 - Oregon St 12 1990/09/15 Louisville 28 - Kansas 16 1990/09/29 Oklahoma 31 - Kansas 17 1990/10/06 Kansas 34 - Iowa St 34 1990/10/13 Miami FL 34 - Kansas 0 1990/10/20 Colorado 41 - Kansas 10 1990/10/27 Kansas 27 - Kansas St 24 1990/11/03 Kansas 31 - Oklahoma St 30 1990/11/10 Nebraska 41 - Kansas 9 1990/11/17 Missouri 31 - Kansas 21

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 2 Colorado 1.853 11 1 1 1.000 -0.119 58.9 55.0 4 Miami FL 1.719 10 2 0 0.900 -0.109 58.9 54.7 16 Nebraska 1.126 9 3 0 0.376 -0.086 50.8 52.3 17 Louisville 1.006 10 1 1 0.296 -0.183 40.4 52.4 22 Oklahoma 0.896 8 3 0 0.402 -0.326 48.3 54.5 31 Virginia 0.609 8 4 0 0.438 -0.543 54.3 55.6 55 Kansas -0.120 3 7 1 0.081 -0.620 57.9 52.1 70 Iowa St -0.395 4 6 1 0.358 -1.186 57.1 50.9 75 Missouri -0.630 4 7 0 0.196 -1.284 52.0 51.6 79 Kansas St -0.791 5 6 0 0.071 -1.334 45.0 51.8 84 Oklahoma St -0.910 4 7 0 0.083 -1.373 53.2 51.9 103 Oregon St -2.916 1 10 0 0.133 -2.853 50.0 54.5

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net