2006   2008    All Big 12 teams 

Kansas (12-1) ** - Non division 1A team 2007/09/01 Kansas 52 - Central Michigan 7 2007/09/08 Kansas 62 - **SE Louisiana 0 2007/09/15 Kansas 45 - Toledo 13 2007/09/22 Kansas 55 - Florida Intl 3 2007/10/06 Kansas 30 - Kansas St 24 2007/10/13 Kansas 58 - Baylor 10 2007/10/20 Kansas 19 - Colorado 14 2007/10/27 Kansas 19 - Texas AM 11 2007/11/03 Kansas 76 - Nebraska 39 2007/11/10 Kansas 43 - Oklahoma St 28 2007/11/17 Kansas 45 - Iowa St 7 2007/11/24 Missouri 36 - Kansas 28 2008/01/03 Kansas 24 - Virginia Tech 21 !! Orange Bowl !!

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L GWF BLF OW% OOW% 2 Missouri 1.672 12 2 0.843 -0.083 54.8 55.1 3 Kansas 1.584 12 1 0.625 -0.021 45.8 55.6 5 Virginia Tech 1.550 11 3 0.783 -0.068 59.0 50.5 36 Oklahoma St 0.622 7 6 0.419 -0.370 61.0 52.4 39 Texas AM 0.597 7 6 0.479 -0.456 61.9 52.0 53 Nebraska 0.197 5 7 0.330 -0.643 60.1 52.0 62 Central Michigan -0.060 8 6 0.256 -0.695 44.1 48.4 63 Colorado -0.062 6 7 0.405 -1.011 54.4 53.0 73 Kansas St -0.417 5 7 0.298 -1.155 56.1 53.5 87 Toledo -0.762 5 7 0.116 -1.305 48.5 46.2 93 Iowa St -0.998 3 9 0.185 -1.192 58.2 51.5 94 Baylor -1.002 3 9 0.086 -1.346 57.8 51.5 115 Florida Intl -2.081 1 11 0.009 -2.255 50.7 47.9

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net