2009   2011    All Big 12 teams 

Kansas (3-9) ** - Non division 1A team 2010/09/04 **North Dakota St 6 - Kansas 3 2010/09/11 Kansas 28 - Georgia Tech 25 2010/09/17 Southern Mississippi 31 - Kansas 16 2010/09/25 Kansas 42 - New Mexico St 16 2010/10/02 Baylor 55 - Kansas 7 2010/10/14 Kansas St 59 - Kansas 7 2010/10/23 Texas AM 45 - Kansas 10 2010/10/30 Iowa St 28 - Kansas 16 2010/11/06 Kansas 52 - Colorado 45 2010/11/13 Nebraska 20 - Kansas 3 2010/11/20 Oklahoma St 48 - Kansas 14 2010/11/27 Missouri 35 - Kansas 7

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L GWF BLF OW% OOW% 9 Oklahoma St 1.541 11 2 0.716 -0.102 52.5 52.5 15 Missouri 1.342 10 3 0.912 -0.392 57.8 53.4 16 Texas AM 1.315 9 4 0.732 -0.160 62.6 54.2 25 Nebraska 0.818 10 4 0.618 -0.556 52.8 54.0 44 Baylor 0.404 7 6 0.232 -0.397 55.2 53.0 60 Kansas St 0.018 7 6 0.315 -0.863 52.1 51.3 62 Iowa St -0.030 5 7 0.385 -0.859 61.0 52.2 63 Southern Mississippi -0.034 8 5 0.305 -0.980 44.1 49.9 74 Colorado -0.388 5 7 0.315 -1.210 53.1 54.5 90 Georgia Tech -0.780 6 7 0.164 -1.422 45.7 52.3 94 Kansas -1.113 3 9 0.119 -1.238 54.1 53.2 108 New Mexico St -1.657 2 10 0.001 -1.906 48.3 49.8

Last updated: September 25, 2011
Copyright © 2002-2022 - mcubed.net