1980   1982    All Southwest teams 

Texas (10-1-1) 1981/09/12 Texas 31 - Rice 3 1981/09/19 Texas 23 - North Texas 10 1981/09/26 Texas 14 - Miami FL 7 1981/10/10 Texas 34 - Oklahoma 14 1981/10/17 Arkansas 42 - Texas 11 1981/10/24 Texas 9 - SMU 7 1981/10/31 Texas 26 - Texas Tech 9 1981/11/07 Texas 14 - Houston 14 1981/11/14 Texas 31 - TCU 15 1981/11/21 Texas 34 - Baylor 12 1981/11/26 Texas 21 - Texas AM 13 1982/01/01 Texas 14 - Alabama 12 !! Cotton Bowl !!

This team's and opponent's rankings: TEAM SCORE W L T GWF BLF OW% OOW% 4 Texas 1.706 10 1 1 0.864 -0.123 53.7 53.8 5 Miami FL 1.663 9 2 0 0.865 -0.123 58.7 54.1 6 SMU 1.543 10 1 0 0.595 -0.028 47.8 53.0 16 Alabama 1.119 9 2 1 0.712 -0.473 52.6 53.0 23 Oklahoma 0.955 7 4 1 0.485 -0.246 56.2 53.4 30 Houston 0.733 7 4 1 0.366 -0.347 54.9 52.9 36 Arkansas 0.614 8 4 0 0.426 -0.565 50.4 53.4 49 Texas AM 0.296 7 5 0 0.243 -0.617 48.9 54.5 76 Baylor -0.152 5 6 0 0.194 -0.896 52.5 51.9 83 Rice -0.354 4 7 0 0.140 -0.954 55.2 51.4 93 TCU -0.576 2 7 2 0.257 -1.203 55.7 51.9 106 Texas Tech -1.104 1 9 1 0.038 -1.377 56.7 51.4 110 North Texas -1.291 2 9 0 0.089 -1.657 55.5 48.8

Copyright © 2002-2022 - mcubed.net